Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 1-LTPL-2017 dotyczące szkoleń pn. „Akademia Klastra” w ramach Programu Interreg V-A Litwa-P

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali)  – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr  1-LTPL-2017   zgodnego z zasadą konkurencyjności. W wyznaczonym terminie składania ofert tj. dnia 09.06.2017 r. wpłynęły  3 oferty  spełniające kryteria postawione w  zapytaniu.

Na wykonawcę zadania został wybrany Zakład Doskonalenia Zawodowego  – Białystok.

Więcej informacji znajduje się TUTAJ