Zapytanie ofertowe na opracowanie aplikacji IT oraz opracowanie systemu pomiaru efektywności i korzyści podmiotów działających w łańcuchach kooperacyjnych (nr 2-LTPL-2017)

Informujemy, iż na stronie metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/39/ znajduje sie zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zamówienie polegającej na:

1.1.     Opracowaniu aplikacji IT systemu komunikacji i zarządzania siecią kooperacyjną,

1.2.     Opracowaniu systemu pomiaru efektywności i korzyści podmiotów działających w łańcuchach kooperacyjnych opartego na funkcjonalnej aplikacji IT.

Termin składania oferty: 27 lipca 2017 r.

Usługa realizowana jest w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.