Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń pn ”Akademia Klastra” w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych” nr 1-LTPL-2017

Informujemy, iż na stronie metalklaster.pl/pl/wspolpraca/ogloszenia/34/ znajduje sie zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zamówienie usługi polegającej na kompleksowej organizacji szkoleń pn. „Akademia Klastra”, w dwóch blokach kompetencyjnych: interpersonalnym i technicznym, dla średniej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw, wraz z zapewnieniem cateringu i dostarczeniem materiałów szkoleniowych, przy czym zamierzeniem Zamawiającego jest przeszkolenie 120 osób (po 60 osób dla każdego bloku). Usługa realizowana jest w ramach projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa-Polska.