Zapytanie ofertowe nr 01/06/2017 – Organizacja wystąpienia firm członkowskich Klastra Metali w imprezach targowych i zakup usług dot. internacjonalizacji

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
15-665 Białystok,  ul. Lniana 41
NIP: 5422939311
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 II.  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest usługa (kod CPV; 79956000-0 – Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw; 55100000-1 Usługi hotelarskie; 79997000-9 Usługi organizowania podróży służbowych; 60100000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego; 79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania) w ramach realizacji projektu: „Inteligentna Super fabryka – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, która obejmuje kompleksową organizację wystąpienia firm członkowskich Klastra Obróbki Metali w następujących imprezach targowych i zakupie usług dot. internacjonalizacji członków klastra:

1. Targi METSTRADE Amsterdam 2017 w dniach 14 – 16 .11.2017 r.
2. XXII Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL w Krakowie w dniach 22-25.11.2017 r
3. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX w Sosnowcu w dniach 3-5.10.2017 r
4. Zakup zabudowy stoiska, montaż na targach określonych w ust. 2.1 i 3.1 oraz przekazanie elementów zabudowy Zamawiającemu po zakończeniu imprezy targowejr.
5. Zakup usługi abonamentowej polegającej na dostępie do bazy ofert i zleceń kooperacyjnych branży metalowej dostosowanej do podanego profilu działalności przedsiębiorstwa na rynku Szwecji oraz Norwegii

Więcej informacji znajduje się TUTAJ