Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie e-portfel seniora

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie e-portfel seniora

Osoby w wieku 60+ chcące skorzystać ze szkoleń w ramach projektu “e-portfel seniora” powinny zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin zawiera m.in. podstawowe definicje, zakres wsparcia, zasady rekrutacji, prawa i obowiązki uczestnika projektu.

Każdy uczestnik projektu jest zobowiązany stosować się do Regulaminu, który jest do pobrania tu: Regulamin e-portfel seniora oraz dostępny w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Lnianej 41 w Białymstoku.