Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju powstało dzięki grupie zaangażowanych ludzi, którym na sercu leży dobro regionu. Wśród założycieli CPIiR, gotowych działać społecznie na rzecz podniesienia konkurencyjności Podlasia, znaleźli się artyści, pracownicy naukowi, przedstawiciele wolnych zawodów oraz przedsiębiorcy. Zjednoczeni przedstawiciele elit naszego regionu gwarantują powodzenie misji jego promocji.

Władze Centrum Innowacji i  Rozwoju:

Sebastian Rynkiewicz - prezes

Anna Rynkiewicz - prokurent

Janusz Poulakowski - prokurent