Projekty zrealizowane

Granty na Eurogranty

Przygotowanie projektu Grant na Eurogrant p.n. GEMSTONE w programie Cosme   Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.–30.06.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych… Czytaj dalej »Granty na Eurogranty

MeCodia

MeCodia. „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami” Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle. Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju –… Czytaj dalej »MeCodia

DigiFoF

DigiFoF – Digital Design Skills for Factories of the Future Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla… Czytaj dalej »DigiFoF

Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Okres realizacji: do końca stycznia 2018 r. Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości… Czytaj dalej »Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych