Granty na Eurogranty

Przygotowanie projektu Grant na Eurogrant p.n. GEMSTONE w programie Cosme

 

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.–30.06.2022 r.

Budżet projektu: 23 250,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych z poszukiwaniem partnerów oraz działań polegających na przygotowaniu wniosku aplikacyjnego.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.