Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Cyfrowa Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r.–31.08.2022 r.

Budżet projektu: 23 250,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa,
tj. wynagrodzenie personelu CPIR przygotowującego aplikację, organizacji spotkań konsorcjum projektowego oraz tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.