Projekty realizowane

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Horyzont Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r.–30.09.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa. Projekt… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Horyzont Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Interreg Central Europe

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Central Europe Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r.–30.11.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu Interreg Central… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Interreg Central Europe

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Cyfrowa Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r.–31.08.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj.… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Cyfrowa Europa

SmartKOM

SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji… Czytaj dalej »SmartKOM

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.

CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

CEMIVET

Circular Economy in Metal Industries VET. W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian, ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów.

Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM

Inteligentna Super Fabryka – ISF4.0 KOM – Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Budżet: 8 896 677,84 zł Kwota dofinansowania: 5 232 808,92 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu… Czytaj dalej »Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“, projekt nr POIR.02.03.03-20-0003/18 Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2022 r. Wartość projektu: 9 958 175,58 zł Dofinansowanie: 6 081 518,90 zł Celem projektu… Czytaj dalej »SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka