Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

INSPIRUJEMY DO ZMIAN, ŻEBY ROZWIJAĆ I ŁĄCZYĆ POTENCJAŁY

0
Liczba zrealizowanych projektów
0 mln zł
Wartość projektów
0
Liczba partnerów

Klaster Obróbki Metali​

Główną inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju jest Klaster Obróbki Metali (KOM), która zrzesza blisko 100 przedsiębiorstw działających w branży metalowej i maszynowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe.

SmartKOM

SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów…

Granty na Eurogranty

Przygotowanie projektu Grant na Eurogrant p.n. GEMSTONE w programie Cosme   Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.–30.06.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu…

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie…