Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

INSPIRUJEMY DO ZMIAN, ŻEBY ROZWIJAĆ I ŁĄCZYĆ POTENCJAŁY

0
Liczba zrealizowanych projektów
0 mln zł
Wartość projektów
0
Liczba partnerów

Klaster Obróbki Metali​

Główną inicjatywą Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju jest Klaster Obróbki Metali (KOM), która zrzesza blisko 100 przedsiębiorstw działających w branży metalowej i maszynowej w zakresie usług, produkcji i handlu, a także 20 partnerów strategicznych: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu oraz władze samorządowe.

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie…

CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu.…

CEMIVET

Circular Economy in Metal Industries VET. W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników…