CEMIVET

CEMIVET – Circular Economy in Metal Industries VET

Akronim: CEMIVET

Okres realizacji: wrzesień 2020 – sierpień 2023.

Tło projektu: W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian (np. Kryzysu klimatycznego), rozpoznaniu ich skutków i podjęciu odpowiednich działań adaptacyjnych.

Cel projektu: Projekt ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów. W projekt i kształcenie specjalistów mają być zaangażowani także nauczyciele i stażyści w ramach szkolenia zawodowego.

Docelowo w projekt zaangażowanych ma być około 200 uczestników.

Lider projektu: VereinigungfürBetrieblicheBildungsforschunge.V. – IBBF (strona lidera)

Partnerzy projektu:

  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju – koordynator Klastra Obróbki Metali
  • Alytus Business Advisory Center (Litwa)
  • METAINDUSTRY4, ADVANDED MANUFACTURING CLUSTER OF METAL INDUSTRY IN ASTURIAS (Hiszpania)
  • ReindustriaAgenzia Cremona Sviluppo (Włochy).

Program: Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+.