RapidSheet

RapidSheet – Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc

Akronim: RapidSheet

Opis projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.

Partnerzy:

  • Deutsche Forschungsvereinigungfür Meß-, Regelungs- undSystemtechnike.V. (DFMRS), Niemcy
  • Sirris, Belgia
  • Sirris R&D, Belgia
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH), Polska
  • University of Bremen, BremenInstitute for Metrology, Automation and Quality Science (BIMAQ), Niemcy
  • Fraunhofer-InstitutfürWerkzeugmaschinenundUmformtechnik (IWU), Niemcy
  • Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju.

Budżet: Całkowita wartość projektu po stronie polskiej: 844 401,95 zł. Dofinansowanie: 814 122,68 zł, w tym 171 582,68 zł dla CPiR