Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Okres realizacji: do końca stycznia 2018 r.

Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”.

Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości z Litwy. Całkowity budżet projektu wynosi 247 378 euro.

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności branży maszynowo-metalowej i drzewnej z regionu pogranicza polsko-litewskiego. Działania obejmą przygotowania przyszłych kadr na potrzeby tego sektora oraz wprowadzenie usług profesjonalizujących współpracę wewnątrz Klastra Obróbki Metali. W efekcie, poprzez szkolenia i warsztaty koncentrujące się na rozwoju kompetencji interpersonalnych i technicznych weźmie udział 220 pracowników firm po obu stronach granicy. Niezwykle ważną częścią projektu jest wspieranie studentów i młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. W tym celu powstaną interdyscyplinarne grupy kreatywne, szkolące się w rozwiązywaniu praktycznych problemów określonych przez pracodawców.

W ramach projektu przewidziano m.in.:
– dostarczenie wyspecjalizowanych i jakościowych usług dla biznesu standaryzowanych w europejskich systemach;
– rozwiązania i systemy IT służące komunikacji i zarządzaniu siecią  klastrową, usprawnienie systemu usług i zamówień;
– stworzenie systemu pomiaru efektywności i korzyści w łańcuchu kooperacyjnym;
– odnowienie certyfikatu w ramach European Cluster Excellence Initiative, który umożliwi ubieganie się o utrzymanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego;
– wydanie katalogu ofertowego Klastra oraz przygotowanie filmu promocyjnego.

Grupę docelową projektu, poprzez szkolenia, stanowią pracownicy firm zrzeszonych w Klastrze Obróbki Metali oraz przedsiębiorstw litewskich. Z kolei studenci Politechniki Białostockiej zyskają niezbędną wiedzę i umiejętności poszukiwane przez pracodawców.

Jak pokazują doświadczenia europejskie, wyposażenie w wyżej wymienione narzędzia koordynatorów inicjatyw klastrowych, umożliwi stały wzrost usług dostarczanych dla biznesu. Pozwoli to na utworzenie platformy wymiany doświadczeń między koordynatorami klastrów z Polski i Litwy, kreowanie i przepływ usług, wzajemną komunikację i przekazywania ofert współpracy.

22 marca 2017 r. w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”, w której udział wezmą partnerzy z Polski i Litwy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 – Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.