MeCodia

MeCodia. „Nowoczesne kompozyty o osnowie metalicznej wzmacniane naturalnymi okrzemkami”

Projekt jest realizowany przez konsorcjum, którego partnerami są ze strony polskiej – Klaster Obróbki Metali i Politechnika Białostocka, ze strony niemieckiej – Instytut Fraunhofera oraz StifterverbandMetalle.

Projekt ma charakter badawczy i koncentruje się na rozwoju – wytworzeniu oraz scharakteryzowaniu – nowoczesnych materiałów kompozytowych o osnowie metalicznej z naturalnym wzmocnieniem w postaci pancerzyków okrzemek.

Okrzemki to mikroskopijne jednokomórkowe glony, zasiedlające naturalne zbiorniki wodne. Są bardzo zróżnicowane, szacuje się, że występuje ok. 100 tys. gatunków. Cechą charakterystyczną jest ich krzemionkowy pancerzyk, który dzięki swojej budowie zapewnia ciekawe właściwości wytrzymałościowe całej konstrukcji.

W ramach projektu planowane są wizyty studyjne (spotkania polsko – niemieckie), publikacje naukowe, targi krajowe i międzynarodowe oraz konferencja.Oczekuje się, że innowacyjnym materiałem kompozytowych zainteresowane będą branże z dziedziny konstrukcji lekkich, w szczególności przemysł motoryzacyjny, lotniczy, kolejowy, a w przypadku mobilnych urządzeń – elektroniczny.

Okres realizacji: 01.05.2019 – 30.04.2021

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Inicjatywa  CORNET – 26

Dofinansowanie: 1 289 994,71 zł