DigiFoF

DigiFoF – Digital Design Skills for Factories of the Future

Klaster Obróbki Metali  (poprzez partnerstwo w projekcie Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju) rozpoczyna udział w realizacji projektu pod nazwą „DigiFoF” – Digital Design Skills for Factories of the Future  czyli umiejętności budowania kompetencji cyfrowych dla fabryk przyszłości.

Projekt DigiFoF zakłada utworzenie współpracy sieciowej (platformy organizacyjnej) środowisk  uczelni, przedsiębiorstw, instytucji okołobiznesowych  w celu rozwijania nowych umiejętności dla młodych pracowników fabryk przyszłości, w których digitalizacja powoduje zmiany w procesie projektowania i wytwarzania mających na celu usprawnianie procesu produkcji, ale także generowanie nowych kompetencji.

Działania projektowe poza wymianą  dobrych praktyk zakładają m.in. utworzenie edukacyjnych i eksperymentalnych laboratoriów OMiLAB4FoF w krajach partnerów, w których aspekty FOF będą mogły być nauczane eksperymentalnie i praktycznie. Będą one wyposażone w narzędzia do modelowania, symulacji i analizowania.

Projekt jest koordynowany przez Uniwersytet „Lucian Blaga” w Sibiu, Rumunia, a realizowany we współpracy z 15 partnerami, szeregiem instytucji, uczelni  i firm z Francji, Włoch, Polski, Rumunii, Finlandii, Austrii, Portugalii, Niemczec i Korei.

Wartość projektu blisko 1 mln EUR

Termin realizacji projektu: 1.01.2019 – 31.12.2021

Więcej informacji: https://digifof.eu/

Projekt jest realizowany i finansowany w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – Sojusze na rzecz wiedzy.