Centrum Promocji Podlasia zakończyło realizację pilotażowego projektu „Nowoczesne Technologie – program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali” w roku szkolnym 2009/2010. Głównymi założenia projektu: zapoznanie nauczycieli z warunkami i specyfiką pracy firm Klastra Obróbki Metali; przygotowanie i…

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Podlasia „E- kompetencje – doradztwo i szkolenia”   był projektem skierowanym do osób bezrobotnych i pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego, które ukończyły 45 rok życia. Realizowany był w terminie 01.06.2009 – 31.05.2010 W ramach projektu…

Czytaj wiecej →
Efektywna nauka

Centrum Promocji Podlasia w partnerstwie z Logos Centrum Edukacyjne w okresie 01.01-31.07.2010 roku zrealizowało projekt: „Efektywna nauka szansa na uzupełnienie deficytu wiedzy maturzystów z powiatu białostockiego” Celem ogólnym projektu było zdobycie wiedzy z j. polskiego, matematyki i j. obcego pozwalającej…

Czytaj wiecej →

Centrum Promocji Podlasia w okresie od 1.04.1020 do 31.10.2010 r. realizowało projekt „E-kooperacja – Innowacyjne klastry” (numer SPF/PL/2009/13) Celem projektu było nawiązanie współpracy między przedsiębiorcami sektora obróbki metali w obszarze pogranicza polsko-litewskiego poprzez diagnozę potencjału firm działających na tym terenie…

Czytaj wiecej →

Informacja dot. konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/11Instytucja Pośrednicząca komponentu regionalnego POKL/Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informuje, iż w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/7.3/11, w którym nabór wniosków został zamknięty w dniu 27.06.2011, wpłynęło 85 wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w…

Czytaj wiecej →
@senior1

Projekt: „@senior” – aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez Internet   Celem zasadniczym projektu realizowanego przez Centrum Promocji Podlasia była aktywizacja ludzi starszych i integracja międzypokoleniowa poprzez naukę obsługi komputera, wykorzystania Internetu oraz komunikatorów internetowych. Dodatkowo pragnęliśmy promować i…

Czytaj wiecej →

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoúci zawodowej na obszarach wiejskich, konkurs nr 1/POKL/6.3/11URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.3/11 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów…

Czytaj wiecej →

część 1 część 2 część 3 część 4

Czytaj wiecej →
Nie damy się konkurencji

  wywiad z Sebastianem Rynkiewiczem – Prezesem Centrum Promocji Podlasia W kwietniu w Białymstoku pojawią się billboardy reklamujące Lublin jako miasto uczelni. Naszym szkołom wyższym to niestraszne i… planują odwet. Także miasto mobilizuje się do działania. To ważna inicjatywa, która…

Czytaj wiecej →

Kurier Poranny 13.02.2006 r. Debata w Porannym: dlaczego podlaski biznes nie skorzystał na funduszach unijnych i jak to zmienić Gonić Japonię czy doganiać Warszawę. W miniony piątek w redakcji Porannego odbyła się debata na temat doświadczeń wynikających z rozdziału unijnych…

Czytaj wiecej →