Maciej Tomaszewski

Zamówienie pakietu usług promocyjno-marketingowych

Zapytanie ofertowe nr R1/06/2018 na wykonanie pakietu usług promocyjno-marketingowych W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia. I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji… Czytaj dalej »Zamówienie pakietu usług promocyjno-marketingowych

Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Okres realizacji: do końca stycznia 2018 r. Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości… Czytaj dalej »Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych