Zamówienie pakietu usług promocyjno-marketingowych

Zapytanie ofertowe nr R1/06/2018 na wykonanie pakietu usług promocyjno-marketingowych

W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia.

I. ZAMAWIAJĄCY

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju
ul. Żurawia 71, lok. 2.04
15-540 Białystok
(Koordynator Klastra Obróbki Metali)

 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pakiet usług promocyjno-marketingowych w zakresie działań związanych z zarządzaniem zapleczem klastra, wzrostu aktywizacji i rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali na rynku krajowym i zagranicznych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Inteligentna „Super fabryka” – Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Kod CPV:

79340000-9 – Usługi reklamowe i marketingowe;

79342200-5 – Usługi w zakresie promocji;

Na przedmiot zamówienia składają  się usługi:

  1. Wykonanie nośników informacji wizualnej.
  2. Opracowanie i wydanie katalogu Klastra Obróbki Metali – oferta produktowa i usług.
  3. Opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych Klastra Obróbki Metali.
  4. Opracowanie systemu promocji wizualnej i wydanie gadżetów promocyjnych Klastra Obróbki Metali.
  5. Tłumaczenie materiałów promocyjnych.

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer. Word)

Pełna treść zapytania ofertowego i formularz ofertowy (wer PDF)