Wynik postępowania nr 01/02/2018

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/02/2018

Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/02/2018 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego zamówienia usług związanych z organizacją wystąpienia przedsiębiorstw, będących członkami Klastra Obróbki Metali  na imprezach targowych w 2018 r.

Na wykonawcę zadania została wybrana firma:

ART EXPO Joanna Czubaj Biel
31-751 Kraków
ul. Odmogile 1A

Wynik postępowania opublikowano na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl