News

Wystąpienie Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu Rapidsheet

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na usługi związane z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu pn. „Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” (akronim: RapidSheet), realizowanego w ramach Inicjatywy CORNET,… Czytaj dalej »Wystąpienie Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu Rapidsheet

Wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu RapidSheet

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na wykonania materiałów informacyjno – promocyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc” (akronim: RapidSheet), wdrażanego w ramach Inicjatywy CORNET. Na zamówienie składa się wykonanie materiałów informacyjno… Czytaj dalej »Wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu RapidSheet

Zapytanie ofertowe na na organizację wystąpienia Klastra Obróbki Metali

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na usługi związane z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na targach TechIndustry 2021 w terminie 25-27 listopada 2021 w Rydze, Łotwa. Szczegóły zapytania w załączeniu: Zapytanie ofertowe… Czytaj dalej »Zapytanie ofertowe na na organizację wystąpienia Klastra Obróbki Metali

Zamówienie usług na organizację wystąpienia Klastra Obróbki Metali

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na usługi związane z kompleksową organizacją wystąpienia Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia na Międzynarodowych Targach ITM – Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING 2021 w Poznaniu (31.08-03.09.2021) oraz na Warsaw Industry Week 2021 w Nadarzynie (08-10.11.2021).

Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji internetowej

Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju zaprasza do składania oferty na stworzeniu aplikacji internetowej „Platformy komunikacji on-line z zastosowaniem technologii VR” służącej interaktywnej prezentacji materiałów promocyjnych w środowisku internetowym, na rzecz Klastra Obróbki Metali w celu promocji działań i rezultatów projektu MeCoDia. Szczegóły zapytania w załączeniu

Wynik postępowania nr 01/02/2018

Informacja o wyniku postępowania – zapytanie ofertowe nr 01/02/2018 Zamawiający Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju (Koordynator Klastra Obróbki Metali) – dokonał oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w toku przeprowadzenia zapytania ofertowego nr 01/02/2018 zgodnego z zasadą konkurencyjności dotyczącego zamówienia usług związanych z organizacją wystąpienia przedsiębiorstw,… Czytaj dalej »Wynik postępowania nr 01/02/2018

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.

CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

CEMIVET

Circular Economy in Metal Industries VET. W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian, ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów.

Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM

Inteligentna Super Fabryka – ISF4.0 KOM – Umiędzynarodowienie klastrów kluczowych Okres realizacji projektu: 02.01.2020 r. – 31.12.2022 r. Budżet: 8 896 677,84 zł Kwota dofinansowania: 5 232 808,92 zł Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu… Czytaj dalej »Inteligentna Super Fabryka ISF4.0 KOM