News

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka Klaster Obróbki Metali wdraża kolejny projekt skierowany na internacjonalizację pod nazwą: “SF 4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka“, projekt nr POIR.02.03.03-20-0003/18 Okres realizacji projektu: 15.12.2018 r. – 14.12.2022 r. Wartość projektu: 9 958 175,58 zł Dofinansowanie: 6 081 518,90 zł Celem projektu… Czytaj dalej »SF4.0.KOM – Inteligentna Super Fabryka

Zamówienie pakietu usług promocyjno-marketingowych

Zapytanie ofertowe nr R1/06/2018 na wykonanie pakietu usług promocyjno-marketingowych W ramach rozeznania rynku zapraszamy do przesłania oferty poprzez podanie ceny netto przedmiotu zamówienia na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania cenowego zgodnie z poniższym opisem oraz specyfikacją przedmiotu zamówienia. I. ZAMAWIAJĄCY Centrum Promocji… Czytaj dalej »Zamówienie pakietu usług promocyjno-marketingowych

Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych

Okres realizacji: do końca stycznia 2018 r. Rozpoczęto realizację projektu współpracy polsko-litewskiej pod nazwą „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”. Uczestnikami projektu są Fundacja na Rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej (Partner Wiodący), Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju oraz Alytuskie Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości… Czytaj dalej »Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych