Projekty

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+

Okres realizacji projektu: 09.05.2022 r.–28.02.2023 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty,… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Horyzont Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r.–30.09.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Horyzont Europa. Projekt… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Horyzont Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Interreg Central Europe

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Interreg Central Europe Okres realizacji projektu: 01.12.2021 r.–30.11.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu Interreg Central… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Interreg Central Europe

Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Cyfrowa Europa

Przygotowanie projektu o Eurogrant planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r.–31.08.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach Programu Cyfrowa Europa, tj.… Czytaj dalej »Przygotowanie projektu o Eurogrant w ramach Programu Cyfrowa Europa

SmartKOM

SmartKOM – Centrum Kompetencji Klastra Obróbki Metali Cel Projektu: Celem Projektu jest przygotowanie koordynatora KOM do świadczenia nowej, proinnowacyjnej usługi OPTIMA 1 w zakresie identyfikacji problemów technologicznych oraz animacji projektów rozwojowych w dziedzinie technologii i innowacji oferowanych przedsiębiorstwom, szczególnie członkom KOM, ze wskazaniem obszarów optymalizacji… Czytaj dalej »SmartKOM

Granty na Eurogranty

Przygotowanie projektu Grant na Eurogrant p.n. GEMSTONE w programie Cosme   Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r.–30.06.2022 r. Budżet projektu: 23 250,00 zł Kwota dofinansowania ze środków UE: 23 250,00 zł Celem projektu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu planowanego do realizacji w ramach programu COSME, tj. działań związanych… Czytaj dalej »Granty na Eurogranty

RapidSheet

Szybkie prototypowanie komponentów z blach arkuszowych z wykorzystaniem inteligentnych drukowanych matryc. Głównym celem projektu jest opracowanie technologii do zastosowań w nisko seryjnej produkcji wyrobów z arkuszy blachy. Wynikiem końcowym będzie technologia oraz demonstracyjne stanowisko do szybkiego prototypowania i uzyskiwania złożonych wyrobów o jednostkowym lub nisko seryjnym charakterze produkcji.

CATCH-UP

Pilotażowy projekt dotyczący rozwoju współpracy w zakresie B+R między biznesem i uczelniami. W ramach projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

GLOBAL KOM

GLOBAL KOM – Internacjonalizacja Klastra Obróbki Metali Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023 r. Budżet: 9 984 678,00 PLN Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego  i jego członków na rynkach międzynarodowych poprzez wdrażanie rozwiązań projektu GLOBAL KOM – Internacjonalizacja Klastra Obróbki… Czytaj dalej »GLOBAL KOM

CEMIVET

Circular Economy in Metal Industries VET. W nadchodzących latach UE będzie promować przekształcenie systemu gospodarczego w Gospodarkę o obiegu zamkniętym jako priorytet swojej polityki. Projekt wspiera firmy i ich pracowników w lepszym zrozumieniu zachodzących przemian, ma na celu rozszerzenie i dzielenie się dobrymi praktykami związanymi z GOZ, zwłaszcza w odniesieniu do obróbki metali, produkcji i innych procesów.